ANG WALANG KAMATAYANG LINYA

Baka tayo iniiwan ng mga taong mahal natin kasi baka mayroong bagong darating na mas okay, na mas mamahalin tayo. Yung taong hindi tayo sasaktan at papaasahin, yung nag-iisang taong magtatama ng mali sa buhay natin - ng lahat ng mali sa buhay mo.
qwertyuiopasdfghjkLOVEzxcvbnm. β€πŸ‘ŒπŸ˜‡πŸ™πŸ˜πŸ‘

qwertyuiopasdfghjkLOVEzxcvbnm. β€πŸ‘ŒπŸ˜‡πŸ™πŸ˜πŸ‘

Posted
2 months ago
Liwanag sa dilim. πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

Liwanag sa dilim. πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

Notes
2
Posted
2 months ago
πŸ˜”πŸ’”πŸ˜«

πŸ˜”πŸ’”πŸ˜«

Notes
2
Posted
2 months ago
Unfortunately. πŸ˜­πŸ’”πŸ˜”πŸ˜«

Unfortunately. πŸ˜­πŸ’”πŸ˜”πŸ˜«

Posted
3 months ago

Lahat ng bagay may hangganan.

beben-eleben:

Parang ako, hanggang sa’yo lang.

Notes
255
Posted
3 months ago

Minsan masaya. Minsan tangina.

(Source: dalagangchixx, via seksingsawi)

Notes
397
Posted
3 months ago

(via daomingsi-vs-gujunpyo)

(Source: violentwavesofemotion, via seksingsawi)

I love you, really. You know I love you. I’ve never loved any one else the way I love you.
Notes
32580
Posted
3 months ago
spiritualinspiration:

“You will seek me and find me when you seek me with all your heart” (Jeremiah 29:13, NIV)

Have you ever thought about the fact that a reward is put into place before anyone ever claims it? Right now, there are rewards for certain fugitives on the loose. That money is already in a fund just waiting for someone to step up and claim it. All a person has to do is find the fugitive, and the money will be released.

In the same way, God has a reward that has already been set in place for you and me, too. It’s just waiting to be released. But, there are conditions to that reward as well. God says, “If you will just seek Me, I will give you the reward. If you will just make an effort to please Me, if you will just get up in the morning and thank Me, if you will just read the scripture, I’ll pour out My blessing.” You may not understand it all, but God says, “That’s okay. I will give you the reward because your heart is in the right place, and you are making the effort.”

Today, there is nothing more important than seeking God in all your ways. When you go about your day, keep Him on your mind. Talk to Him and ask for His direction. Seek Him because you will find Him and find peace, abundance, joy and victory all the days of your life!

spiritualinspiration:

β€œYou will seek me and find me when you seek me with all your heart” (Jeremiah 29:13, NIV)

Have you ever thought about the fact that a reward is put into place before anyone ever claims it? Right now, there are rewards for certain fugitives on the loose. That money is already in a fund just waiting for someone to step up and claim it. All a person has to do is find the fugitive, and the money will be released.

In the same way, God has a reward that has already been set in place for you and me, too. It’s just waiting to be released. But, there are conditions to that reward as well. God says, β€œIf you will just seek Me, I will give you the reward. If you will just make an effort to please Me, if you will just get up in the morning and thank Me, if you will just read the scripture, I’ll pour out My blessing.” You may not understand it all, but God says, β€œThat’s okay. I will give you the reward because your heart is in the right place, and you are making the effort.”

Today, there is nothing more important than seeking God in all your ways. When you go about your day, keep Him on your mind. Talk to Him and ask for His direction. Seek Him because you will find Him and find peace, abundance, joy and victory all the days of your life!

(via spiritualinspiration)

Notes
5640
Posted
3 months ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter